Even voorstellen

Na eerst een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan in algemene tandartspraktijken en bij de Parodontologie Praktijk in Zwolle ben ik in november 1999 gestart met mijn eigen praktijk. Sinds mei 2017 behandel ik, in samenwerking met ThuisTandarts, tevens patiënten in verpleeghuizen en immobiele thuiswonende patiënten.
Sinds juli 2000 sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister, voorheen StKP. Vanaf 2009 in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). In december 2001 is mijn praktijk gevisiteerd. Daarnaast volg ik jaarlijks diverse cursussen en nascholingen om bij te blijven op het vakgebied.
Verder ben ik actief lid van de Intercollegiaal Overleg-groep (ICO-groep) Zutphen e.o. , een groep mondhygiënisten die regelmatig bij elkaar komt om de laatste ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken.

Ik ben lid van:

  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en ben daardoor ook aangesloten bij Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM)
  • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
  • Ivoren Kruis