Even voorstellen

Mijn naam is Heleen Kaatman.
Tijdens mijn driejarige opleiding tot tandartsassistente en werk-stage-ervaring als tandartsassistente kwam ik erachter dat ik meer zelfstandig wilde werken in de tandheelkunde. Na twee keer uitgeloot te zijn, ben ik de derde keer toch toegelaten tot de opleiding mondhygiëne. Ik ben in juni 1996 afgestudeerd als mondhygiëniste aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Na eerst een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan in algemene tandartspraktijken en bij de Parodontologie Praktijk in Zwolle ben ik in november 1999 gestart met mijn eigen praktijk. Vanaf 2017 tot en met 2020 heb ik, in samenwerking met ThuisTandarts, tevens patiënten in verpleeghuizen en immobiele thuiswonende patiënten behandeld.

Sinds juli 2000 sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister, voorheen StKP. Vanaf 2009 in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). In december 2001 is mijn praktijk gevisiteerd. Daarnaast volg ik jaarlijks diverse cursussen en nascholingen om bij te blijven op het vakgebied.

Verder ben ik actief lid van de Intercollegiaal Overleg-groep (ICO-groep) Zutphen e.o., een groep mondhygiënisten die regelmatig bij elkaar komt om de laatste ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken.

Ik ben lid van:

  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en ben daardoor ook aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorgn (SKGE)
  • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
  • Ivoren Kruis