Huisregels

 • Bij uw eerste bezoek graag meenemen:
  – Een geldig legitimatiebewijs
  – De zorgpas van uw verzekeraar
  – Eventuele verwijsbrief
 • Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U hoeft zich niet te melden.
 • Het is prettig als u van tevoren uw tanden heeft gepoetst.
 • Bij de eerste afspraak wordt allereerst de algemene gezondheid doorgenomen aan de hand van een gezondheidsvragenlijst. De mondgezondheid wordt nauwkeurig onderzocht. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt het vervolgtraject bepaald.
 • Behandeling gebeurt volgens afspraak. Er wordt speciaal tijd voor u gereserveerd, dus u wordt gevraagd op tijd te komen. Verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren door te geven, zodat ik in staat ben een andere patiënt voor die tijd in te plannen. Ziektes of andere overmachtsituaties zijn uiteraard uitzonderingen hierop!
 • Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Graag wijzigingen in persoonsgegevens, verzekeringsmaatschappij of gezondheid doorgeven.

Klachten

Doe uw mond open

 • Ik zal al het mogelijke doen om u als patiënt de zorg te bieden die u nodig heeft. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat ik u onjuist of onzorgvuldig heb geïnformeerd of behandeld, bespreek dit dan graag eerst met mij. Ik kan dan uitleggen waarom ik iets op een bepaalde manier gedaan heb. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken.

Klacht indienen

 • Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die net als ik lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Stichting ECKG, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.
  Via deze link kunt u de klachtenfolder inzien.